^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Zajęcia z języka angielskiego

W pierwszym półroczu roku szkolnego 2017/2018 zajęcia z języka angielskiego odbywały się dwa razy w tygodniu. Dzieci poznały wiele piosenek oraz materiał leksykalny z  siedmiu zakresów tematycznych:

Liczby 1-5

Proste polecenia w języku angielskim

Kolory

Części ciała i twarzy

Ubrania

Rodzina

Słownictwo związane ze Świętami Bożego Narodzenia oraz Dniem Babi i Dziadka

Tematyka zajęć w pierwszym półroczu zajęć zawężona była do osoby dziecka i jego najbliższego otoczenia. Zajęcia bazowały przede wszystkim na zabawie. Na pierwszych zajęciach z danego działu tematycznego nauczyciel wprowadzał dane słownictwo za pomocą kart obrazkowych, poprzez pokazywanie rożnych przedmiotów z sali czy przyborów przygotowanych przez nauczyciela. Następnie nowe słownictwo utrwalane było poprzez rożnego rodzaju gry i zabawy takie jak: Kalambury, Łańcuch pamięci, Co brakuje, Zabawa z wirującym kręglem, Zabawa na odgadywanie, Co jest w worku? itp.

Nowe słownictwo wzbogacane było poprzez szereg wyrażeń, które dzieci poznawały poprzez piosenki. Nauczyciel wzbogacał śpiewanie piosenek o ruchy, które pomagały dzieciom nauczyć się tekstu na pamięć oraz pokazywanie odpowiedniej karty obrazkowej. Piosenki to niezwykle motywujący i zabawny sposób do nauki słownictwa, a poza tym uwrażliwiają dzieci na rytm i intonację języka.

Na zakończenie danego działu dzieci słuchały historyjek tematycznie powiązanych z nauczanym materiałem. W  starszych grupach oprócz opowiadania co działo się w konkretnej historyjce, dzieci próbowały odgrywać krótkie role. Historyjka utrwalała słownictwo wprowadzone i ćwiczone przez cały rozdział.

Poza utrwalaniem materiału przez słuchanie historyjek,  dzieci w starszych grupach tworzyły swoje własne prace plastyczne. Prace dzieci były prezentowane na forum grupy i chętne dzieci opisywały swoje prace w języku angielskim. Po zakończeniu dzieci mogły zabrać je do domu lub wkładały je do teczki z języka angielskiego.

Zajęcia z języka angielskiego dawały również możliwość pracy w grupach i parach. Najpierw nauczyciel ćwiczył język mówiony przez powtarzanie zbiorowe, a następnie uczniowie pracowali w parach co dawało im możliwość nabywania dodatkowej wprawy w mówieniu.

Dzieci mobilizowane były na zajęciach przez pochwały słowne w języku angielskim, gest podniesionego kciuka do góry czy pieczątkami „Well done”, „Good job”- Dobra robota.
W starszych grupach dzieci za otrzymane 7 pieczątek, otrzymywały naklejki  z bohaterami z bajek Disney.

Dzieci bardzo chętnie brały udział w zajęciach. Największą satysfakcję sprawiał im śpiew piosenek połączonych z ruchami i gestami dopasowanych do słów piosenek.  Do mobilizowania bardzo przydatne okazały się również pieczątki.

Rozpoczęcie nauki języka w tak młodym wieku jest dość istotne. Istnieją konkretne cele, które są kluczowe na tym etapie nauki języka:

 • rozwijanie motywacji i pozytywnego nastawienia do nauki języka angielskiego,
 • dawanie uczniowi okazji do kształtowania różnorodnych umiejętności (np.: porównywanie, dedukcja, analiza, obserwacja, przewidywanie), które będą stanowić podstawę nauki języka przez dziecko na kolejnych szczeblach edukacji,
 • zapamiętywanie słownictwa (zarówno słów jak również zwrotów) i sygnalizowanie zrozumienia wykonywaniem odpowiednich czynności zgodnie z poleceniami nauczyciela,
 • poznawanie wybranych elementów związanych z kulturą i tradycjami krajów anglojęzycznych.

Każdy rodzic, może przedłużyć zabawę z językiem poprzez wykonanie ćwiczeń wspólnie z dzieckiem w domu.

Ważne jest, aby pamiętać, że:

 • domowa zabawa z językiem angielskim może trwać zaledwie kilka minut dziennie
 • dobrym pomysłem jest systematyczne wprowadzanie ćwiczeń
 • przyjazna atmosfera i zaangażowanie rodzica w trakcie zabaw sprzyja motywowaniu dziecka do dalszej nauki
 • dziecko nie musi używać języka angielskiego, w przypadku gdy nie czuje się na to gotowe
 • wystarczy, jeśli reaguje na język angielski wykonywaniem odpowiedniej czynności i w ten sposób demonstruje zrozumienie słów i wyrażeń
 • ważnym elementem nauki jest nagradzanie pochwałą w przypadku każdego, nawet najmniejszego, sukcesu
 • obserwacja upodobań dziecka pozwoli rodzicowi skupić się na tym, co dziecko lubi w nauce języka najbardziej
 • warto powtarzać ulubione gry i zabawy dziecka
 • rodzic może zawsze informować nauczyciela o swoich uwagach i spostrzeżeniach

Akcje

Przyjaciele i Sponsorzy

 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
 • 1
Copyright © 2016. Przedszkole Samorządowe im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym. Rights Reserved.