^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Program dydaktyczno-wychowawczo-opiekuńczy


Program dydaktyczno -wychowawczo- opiekuńczy naszego przedszkola zakłada bardzo dobre przygotowanie dzieci do edukacji szkolnej, uwzględnia pełny rozwój małego dziecka:
 • intelektualny,
 • fizyczny,
 • społeczny,
 • twórczy.
 
Treści programu obejmują następujące obszary:
 
 • edukację językową – celem edukacji językowej w przedszkolu jest kształcenie umiejętności poprawnej artykulacji, komunikowania się, przygotowanie do czytania i pisania;
 
 • edukację matematyczną – treści z zakresu matematyki realizowane są według metody prof. Edyty Gruszczyk zwanej „dziecięcą matematyką”. Podczas pracy z dziećmi korzystamy z atrakcyjnych pakietów edukacyjnych, które pozwolą maluchom polubić matematykę. Dzieci w trakcie zabaw i codziennych czynności gromadzą doświadczenia w zakresie: orientacji przestrzennej i w czasie, sprawnego liczenia, dodawania i odejmowania na konkretach oraz zbiorach zastępczych, mierzenia, klasyfikowania oraz rozumienie pojęcia liczby (aspekt kardynalny i porządkowy);
 
 • edukację zdrowotną – w ramach profilaktyki zdrowotnej uczymy dzieci jak dbać o zdrowie poprzez zapewnienie aktywnego pobytu na świeżym powietrzu, organizowanie aktywności ruchowej z wykorzystaniem sprzętu gimnastycznego, kształtowanie nawyków i przyzwyczajeń higieniczno – zdrowotnych, propagowanie zdrowego stylu życia. W przedszkolu dzieci mają zapewnione zajęcia sportowe, gimnastykę;
 
 • edukację artystyczną – nasz program edukacji artystycznej kształtuje wyobraźnię i inwencję twórczą, zainteresowanie sztuką, umożliwia poznanie różnorodnych środków wyrazu artystycznego. Umożliwia odkrywanie i rozwijanie indywidualnych predyspozycji i uzdolnień dzieci przez: pobudzanie ekspresji twórczej w specjalnie zorganizowanych miejscach kreatywności dziecięcej; dostarczanie dziecku akcesoriów, materiałów, narzędzi i środków do swobodnej aktywności plastycznej, muzycznej i teatralnej; kontakt ze sztuka, np. koncerty, spektakle teatralne itp.;
 
 • edukację ekologiczno-przyrodniczą – program rozbudza potrzeby poznawcze dzieci, zwraca ich uwagę na różnorodność otaczającego świata. Aby zainteresować i zainspirować dzieci do przyrodniczych przygód, podejmujemy wiele ciekawych zadań: bezpośredni kontakt z przyrodą połączony z obserwacją zjawisk przyrodniczych podczas spacerów i wycieczek, doświadczenia i eksperymenty, pozwalają poznać świat przyrody z wykorzystaniem np. szkła powiększającego, magnesów, mikroskopu i innych pomocy, organizowanie w salach kącików przyrody – prace hodowlane i pielęgnacyjne, gromadzenie różnych okazów przyrodniczych, które wykorzystywane są do działalności twórczej dziecka na bezpośrednim materiale przyrodniczym, budzenie wrażliwości ekologicznej. Poprzez aktywny i bezpośredni kontakt z przyrodą i jej zjawiskami, dziecko może oglądać przyrodę, szukać, zbierać, porządkować eksponaty, badać zjawiska zachodzące w przyrodzie i eksperymentować. Dzięki tym działaniom ma szansę w pełni poznać otaczający je świat;
 
 • edukację społeczną i otoczenie techniczne – we wszystkich grupach wiekowych wykorzystujemy koncepcję wychowania wg Thomasa Gordona, Adele Faber i Elaine Mazish, którzy umożliwiają: budowanie prawidłowych relacji dziecko-dorosły, wspieranie procesu budowania poczucia własnej wartości u dzieci poprzez stosowanie pochwał, rozpoznawanie, wyrażanie i akceptowanie uczuć, radzenie sobie z trudnymi uczuciami, poznawanie reguł życia w grupie i rozwiązywania konfliktów metodą bez zwycięzców i pokonanych, wspieranie procesu usamodzielniania się dziecka na różnorodnych płaszczyznach życia przedszkolaka;
 
 • edukację emocjonalną i wprowadzenie w świat wartości – wspierając rozwój dziecka, trzeba nauczyć je rozumieć i nazywać własne potrzeby. Ważną umiejętnością jest także identyfikowanie i nazywanie różnych stanów emocjonalnych, a następnie nauczenie się sposobów radzenia sobie z własnymi emocjami oraz kontrolowanie zachowań. Bardzo ważne jest wprowadzenie dziecka w świat wartości. Zasadniczą sprawą jest, aby nie tylko przyswoiło sobie wiedzę o określonych wartościach i normach, ale także przyjęło je jako kryterium własnego postępowania;
 
 • profilaktykę logopedyczną– zabawy i ćwiczenia logopedyczne wspierają prawidłowy rozwój mowy dzieci i są ściśle związane z realizacją edukacji językowej. Podczas codziennych zabaw realizowane są ćwiczenia; oddechowe, narządów mowy (warg, języka, podniebienia miękkiego), słuchowe, artykulacyjne i rozwijające mowę.

Akcje

Copyright © 2016. Przedszkole Samorządowe im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym. Rights Reserved.