^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Misja

Nasze Przedszkole:

  • Wspiera działania wychowawcze i edukacyjne Rodziców
  • Tworzy warunki do indywidualnego rozwoju dziecka
  • Dba o harmonijny rozwój dziecka przez stymulowanie wszystkich sfer jego osobowości
  • Sprzyja podejmowaniu przez dzieci działań twórczych i osiągnięciu praktycznych umiejętności przez odpowiednią organizację procesu edukacyjnego
  • Respektuje fakt, że dziecko jest indywidualnością i ma prawo rozwijać się we właściwym dla siebie tempie
  • Kieruje się zasadami wynikającymi z Konwencji Praw Dziecka oraz powszechnie przyjętymi normami społecznymi i moralnymi
  • Zapewnia dzieciom opiekę i bezpieczeństwo

Akcje

Copyright © 2016. Przedszkole Samorządowe im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym. Rights Reserved.