^Do góry
logo
foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
  
  
  
Get Adobe Flash player

Opłaty

Samorządowe Przedszkole im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym prowadzi całodzienne oddziały, w których standardowa realizacja zajęć, zgodnie ze statutem placówki, zakłada całodzienną obecność dziecka w placówce.

W ramach tych zajęć od godz. 8.00 do godz. 13.00 realizowana jest nieodpłatnie podstawa programowa.  Spełniając oczekiwania rodziców przebywanie dziecka w przedszkolu może być wydłużone od godz. 6.30 do 16.30.

Przekraczając wymiar zajęć bezpłatnych w zakresie realizacji podstawy programowej ustala się opłatę za 1 godzinę realizacji tych zajęć w wysokości 1 zł.

Dzienna stawka żywieniowa wynosi 9 zł i obejmuje 4 posiłki: I śniadanie, II śniadanie, obiad dwudaniowy i podwieczorek.

UWAGA! Nowy numer konta!!!

Należność prosimy wpłacać w pokoju Głównego Księgowego w dniach do 10 każdego miesiąca w godz. od 7.15 do 14.30 lub na konto bankowe Samorządowego Przedszkola w Krościenku Wyżnym - Bank Pekao 17 1240 1792 1111 0011 2476 3918 

Informację o kwocie płatności można uzyskać w pokoju Głównego Księgowego lub telefonicznie pod numerem 134315302.

Za nieterminową wpłatę należności będą pobierane ustawowe odsetki.

Akcje

Copyright © 2016. Przedszkole Samorządowe im. Wandy Chotomskiej w Krościenku Wyżnym. Rights Reserved.